Kjell Bergfeldt - cancerläkare och styrelsemedlem

Givare | 2021-01-10

Kjell Bergfeldt - cancerläkare och styrelsemedlem

Kjell Bergfeldt har arbetat som cancerläkare och är medlem i CancerRehabFondens styrelse. Han har också valt att bli månadsgivare.

Hur kommer det sig att du engagerade dig i CancerRehabFonden?

Som cancerläkare känner jag väl till behoven av rehabilitering efter cancer. Det är inte bara att stänga dörren till sjukhuset och leva vidare. Ofta finns fysiska och psykiska resttillstånd som man behöver hjälp med. Jag har tidigare själv skickat patienter till CancerRehabFonden och visste att arbetet var professionellt.

Varför valde du att bli månadsgivare?

Det är det bästa sättet när man vill bidra till en kontinuitet och till att en bra verksamhet växer. Det är också enkelt, summan dras automatiskt via autogiro varje månad.

Varför borde fler ge regelbundet till CancerRehabFonden?

Behovet av rehab är stort och få får tillgång till det via den offentliga vården. CancerRehabFonden gör ett fantastiskt arbete med små resurser och fler borde få möjlighet att delta i rehabprogrammen.