Med engagemang som en del av affärsidéen

Aktuellt | 2023-09-26

Med engagemang som en del av affärsidéen

Foto: Jenny Hammar

Lise Tormod är VD för managementkonsultbolaget Cordial och sitter också i CancerRehabFondens styrelse. Hon säger att engagemanget är en del av företagets grund-DNA.

Cordial har valt att samarbeta med CancerRehabFonden under lång tid eftersom de genuint tycker att det är en viktig verksamhet. Första kontakten togs redan 2015, då den dåvarande generalsekreteraren hörde av sig och frågade om Cordial skulle vilja hjälpa CancerRehabFonden.

- Samarbetet med styrelse och kansli resulterade i kampanjen ”Tillbaka till livet”, som syftade till att ge en positivare känsla kring vad cancerrehabilitering handlar om. Budskapet används fortfarande av organisationen, berättar Lise Tormod.

Efter det tillfrågade valberedningen Lise Tormod om styrelseuppdrag, och sedan dess har hon suttit i CancerRehabFondens styrelse.

Drivande kraft för cancerrehabiliteringsfrågan

Diskussionerna i styrelsen handlade då om hur CancerRehabFonden skulle kunna bli en drivande kraft för att öka medvetenheten kring behovet av cancerrehabilitering. Så föddes idéen om en professionell rapport som skulle sätta fokus på och driva cancerrehabiliteringsfrågan.

- Resultatet, CancerRehabRapporten, är en bra produkt som kan sättas i händerna på olika beslutsfattare, och andra personer som vi möter, för att öka kunskapen om det stora behovet av rehabilitering efter cancerbehandling, säger Lise Tormod.

Stort engagemang hos medarbetarna

Det föll sig naturligt att Cordial skulle driva arbetet med CancerRehabRapporten och medarbetarna har med stort engagemang, kunskap och skärpa fortsatt att utveckla rapporten genom åren.

- Vi tror genuint att affärsutveckling är en positiv kraft för både företag, organisationer och människor, och det är ett synsätt som vi tar med oss in i alla projekt. Det genuina engagemanget är en del av vårt DNA och vi får alltid höga resultat när vi mäter kundengagemang och medarbetarengagemang. Det är ett engagerat team och det engagemanget finns i alla projekt och såklart även när det gäller CancerRehabFonden. Men i det samarbetet finns det kanske lite extra eftersom det är ett arbete som teamet tar på sig utöver sina befintliga åtaganden.

Arbetet med CancerRehabRapporten har alltid skett helt pro bono.

- Vi kan dela med oss av vår tid och av vår kunskap till organisationer som behöver det och det gör vi gärna. Det är också bra för vårt team att så konkret kunna se att vårt arbete påverkar positivt. Det CancerRehabFonden gör är superviktigt. Det var inte så att vi aktiv sökte upp dem från början, men vi skulle inte fortsatt jobba med dem så här länge om vi inte genuint tyckte att det är en bra verksamhet.

Ökad vilja att ta ansvar för klimat och samhälle

Lise Tormod tycker sig också se ett ökat engagemang i företags generella inställning till att ta ansvar socialt och för klimatet.

- Om vi tittar övergripande på frågan så kan vi säga att vi som samhälle står inför en stor omställning. Det som vi har varit vana vid och delar av det vi tagit för givet kanske inte är självklart att det gäller längre. Med det ser vi också ett skifte i näringslivet som innebär att man vill ta ansvar för både klimat och samhälle. Man vill vara med och förändra. Kanske har vi också insett att det inte finns något motsattsförhållande mellan godhet och lönsamhet. Företag som gör gott har inte en mindre tillväxtkurva eller lönsamhet, tvärtom.

- För oss på Cordial är det en självklarhet att de företag vi jobbar med och de individer vi jobbar med ska vara schysta. Det handlar om att ta ansvar både i det stora och i det lilla, både för arbetsmiljö och mer övergripande på en samhällsnivå, avslutar Lise Tormod.