Prioritera cancerrehabilitering för patienternas och samhällets skull

Pressklipp | 2021-09-22

Prioritera cancerrehabilitering för patienternas skull

"Rehabilitering är en rättighet enligt hälso- och sjukvårdslagen, och regionerna är skyldiga att följa lagen. CancerRehabFonden finns inte för att bli en undanflykt från detta ansvar, men i dag erbjuds få av dem som har eller har haft cancer rehabilitering, skriver CancerRehabFondens generalsekreterare Pia Watkinson."

Debattartikel i Dagens samhälle 2021-09-22.