Rehabilitering efter prostatacancer

Aktuellt | 2023-09-15

Rehabilitering efter prostatacancer

Foto: Rosie Alm

Prostatacancerförbundet och CancerRehabFonden har haft ett pilotprojekt med en rehabvecka för män drabbade av prostatacancer. Nu vidareutvecklas satsningen.

Det är Prostatacancerförbundet som finansierar rehabveckorna för sina medlemmar. CancerRehabFonden har skött ansökningsprocessen och själva genomförandet av rehabveckan. Förra hösten fick 14 män möjligheten att delta i en rehabvecka med tema prostatacancer. Veckan var mycket uppskattad och Prostatacancerförbundet har därför valt att vidareutveckla satsningen. Olov Berggren är generalsekreterare på förbundet och berättar om projektet.

Den första rehabveckan hölls förra hösten. Hur såg programmet och upplägg ut?

Rehabprogrammet utfördes av CancerRehabFondens samarbetspart Foodpower, och hölls på Frötuna Gård & Retreat strax öster om Uppsala. Det var ett fem dagar långt program, från måndag till fredag, och fjorton män deltog. Eftersom cancer påverkar både kropp och själ så innehöll programmet en kombination av fysisk och psykisk rehabilitering. Deltagarna hade gruppsamtal med en psykolog, kostföreläsningar med en dietist och fick pröva yoga och avslappningsövningar. Det fanns även tillfälle för egen tid då man kunde vila eller ta en promenad i de fina omgivningarna.

Vilka reaktioner har ni fått från de män som deltog på rehabveckan?

Reaktionerna har varit väldigt positiva. Flera anger att de lärt sig mycket både genom föreläsarna men även av de andra deltagarna som många gånger sitter i samma sits. Att det varit mycket värdefullt och ibland livsförändrande är helt klart.

Bland de som söker till CancerRehabFondens egna rehabveckor är det endast ett fåtal manliga sökande. Hur kan vi få fler män att söka cancerrehabilitering?

Jag tror det är viktigt att vi har män som pratar om hur man kan ta hjälp för att på ett bra sätt ta hand om sin rehabilitering. Att söka hjälp är ju inte samma sak som att tappa kontrollen. Snarare är det ett sätt att återta kontrollen över sitt liv efter en sjukdom eller en kris.

Läs mer om Prostatacancerförbundet