Rehabiliteringsskulden kräver krisinsatser

Pressklipp | 2020-09-07

Rehabiliteringsskulden kräver krisinsatser efter pandemin

"Patienter som behöver rehabilitering efter en cancerbehandling får ofta inte den hjälp de behöver. Så var det före pandemin och nu är det än värre. Ansvariga politiker måste inse att rehabiliteringsskulden är lika viktig att ta itu med som vårdskulden. Ett tillfälligt stöd till frivilliga aktörer borde vara ett inslag bland krisåtgärderna."

Debattartikel i Dagens Samhälle 2020-09-07