Sjöbergstiftelsen donerar sex miljoner

Givare | 2022-01-13

Sjöbergstiftelsen donerar sex miljoner

PRESSMEDDELANDE 2022-01-13

Sjöbergstiftelsen har beslutat tilldela CancerRehabFonden ett bidrag på sex miljoner kronor.

− Den här donationen, som är den enskilt största vi någonsin fått, är oerhört välkommen, säger CancerRehabFondens generalsekreterare Pia Watkinson. Varje år tvingas vi säga nej till hundratals cancerdrabbade som vill ha hjälp, vilket alltid känns lika ledsamt. Med dessa resurser kan vi erbjuda fler cancerpatienter råd och hjälp, insatser som vi vet ofta är avgörande för deras livskvalitet.

Sjöbergstiftelsen inrättades 2016 efter det att affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv drabbats av cancer, donerat två miljarder kronor i syfte att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. Bengt Sjöberg kom ursprungligen från Lysekil men bodde och verkade i många år i Hongkong.

− Rehabilitering är en ofta förbisedd del av cancervården, säger Sjöbergstiftelsens ordförande Ingemar Sjöberg. Att få råd och hjälp för att hantera följderna av sin cancersjukdom kan betyda oerhört mycket för återanpassning av de drabbade, såväl fysiskt som mentalt. Just inom rehabiliteringsområdet ser vi de största avvikelserna från den jämlika vården genom att regionerna gör olika prioriteringar, något som CancerRehabFonden kan bidra till att utjämna. Därför känns det meningsfullt att kunna stödja CancerRehabFondens verksamhet.

− Vi är en forskningsstiftelse som stödjer utveckling av metoderna för rehabilitering, fortsätter Sjöberg. Vi är därför överens med CancerRehabFonden om att de insatser de gör kontinuerligt ska utvärderas för att slutsatser om eventuella förändringar ska kunna dras.

CancerRehabFonden är en ideell förening som kostnadsfritt erbjuder rehabiliteringsprogram för vuxna cancerdrabbade. De veckolånga rehabprogrammen leds av legitimerad och erfaren personal och innehåller samtal med psykolog, kostråd, fysisk träning, yoga och mindfulness. På grund av pandemin har organisationen även utvecklat digitala rehabprogram, för de som inte kan eller vill resa och utsätta sig för smittspridning.

För mer information

Pia Watkinson, generalsekreterare CancerRehabFonden
0734-03 04 30

Ingemar Sjöberg, ordförande Sjöbergstiftelsen
070-799 14 79