Sjöbergstiftelsen stöttar cancerdrabbade

Givare | 2024-06-13

Sjöbergstiftelsen stöttar cancerdrabbade

Sjöbergstiftelsen har återigen beviljat ett bidrag på sex miljoner kronor till CancerRehabFonden. Bidraget kommer att delas upp på tre år.

På bilden syns Sjöbergstiftelsens ordförande Ingemar Sjöberg i samtal med en av deltagarna på CancerRehabFondens rehabprogram.

− Vi är stolta och glada över det fortsatta förtroendet från Sjöbergstiftelsen, säger CancerRehabFondens generalsekreterare Pia Watkinson. Med dessa resurser kan vi erbjuda fler cancerpatienter råd och hjälp, insatser som vi vet ofta är avgörande för deras livskvalitet.

Sjöbergstiftelsens ordförande Ingemar Sjöberg berättar om stödet:

− Sjöbergstiftelsen har patientnyttan i centrum och stödjer den patientnära cancerforskningen. Med den ojämlikhet som präglar dagens regionala rehabiliteringsinsatser ser vi det som angeläget att bidra till ökade rehabiliteringsinsatser. Förhållandevis små medel kan här göra stor nytta, jämfört med de resurser som förbrukas inom cancerforskningen och cancervården i övrigt.

Sjöbergstiftelsen inrättades 2016 efter det att affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv drabbats av cancer, donerat två miljarder kronor i syfte att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. Bengt Sjöberg kom ursprungligen från Lysekil men bodde och verkade i många år i Hongkong.