Tack alla företag för era julgåvor

Aktuellt | 2022-01-20

Tack alla företag för era julgåvor

Tack alla företag som stöttade CancerRehabFondens verksamhet till julen 2021. Många företag kommunicerade sin julgåva till sina kunder och medarbetare.

Tack vare gåvor från våra givare har vi under 2021 kunnat finansiera följande cancerrehabilitering:

  • 246 platser på rehabveckor
  • 38 platser på digitala rehabveckor
  • 6 platser i en digital samtalsgrupp
  • 106 individuella videosamtal med psykolog

Eftersom vi inte får några statliga bidrag är vi är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Stort tack för ert stöd!