Tack för att du stöttar CancerRehabFonden

Aktuellt | 2023-06-21

Tack för att du stöttar CancerRehabFonden

Jag vill skicka ett varmt tack till dig som stöttar CancerRehabFonden. Dina gåvor hjälper människor tillbaka till livet igen efter cancer.

Midsommarhelgen och ledighet närmar sig och jag vill passa på att skicka ett stort och varmt tack till dig som stöttar CancerRehabFonden. Dina gåvor hjälper människor tillbaka till livet igen efter cancer och tuffa behandlingar.

När jag träffar deltagare i våra rehabprogram berättar de för mig om vad cancerrehabiliteringen betytt för dem. De säger att veckorna gett dem möjlighet att under kunnig ledning få bearbeta sina erfarenheter tillsammans med andra drabbade, och att de fått olika verktyg som hjälpt dem att få livet att fungera igen. Vi skulle inte kunna erbjuda det utan ditt och andra givares stöd.

”Rehabveckan har gett mig ett avslut. Jag har kunnat lägga oron för återfall bakom mig, stänga en sjukdomsperiod och nu fokuserar jag framåt ”, berättar till exempel Anders, en av våra rehabdeltagare.

Behovet är mycket stort. Trots att vi ökat antal platser har vi fortfarande många fler sökande än vi har ekonomisk möjlighet att ta emot. I den senaste ansökningsomgången var det över fyra sökande per plats. Ditt och andras stöd är ovärderligt för att fler ska få möjlighet till rehabilitering.

Det är bara tack vare gåvor från människor som du, med ett extra stort hjärta och omtanke om andra, som vi i över 40 år har kunnat erbjuda cancerdrabbade en rehabilitering som är kostnadsfri för deltagarna. Vi är så glada att du vill vara med oss i det arbetet.

Nu önskar jag dig en riktigt fin och skön sommar!

Med vänlig hälsning,
Pia Watkinson
Generalsekreterare