Tydliga politiska ambitioner – men går de att lita på?

cancerrehabrapporten-2022
cancerrehabrapporten-2022

Tydliga politiska ambitioner – men går de att lita på?

PRESSMEDDELANDE 2022-09-16

I CancerRehabRapporten 2022 framgår att politiker på tre olika nivåer uppvisar ett ökat engagemang för cancerrehabilitering.

  • På EU-nivå arbetar man med en ny cancerstrategi för unionen och en tydlig skillnad mot den förra är att frågor om livskvalitet efter den akuta sjukdomsperioden spelar en större roll.
  • För statens räkning är socialministern i den nu avgående regeringen Lena Hallengren tydlig i en intervju: rehabiliteringen måste bli bättre och staten är redo att skjuta till pengar för det.
  • Ett urval av regioner redovisar i rapporten sina planer och även de beskeden andas en insikt om att läget på cancerrehab-området inte är bra utan kräver nya tag.

Lena Hallengren hänvisar till de årliga förhandlingar som förs mellan staten och SKR och påpekar att man i den senaste identifierat två förbättringsområden där staten gått in med extra pengar: att den berörda personalen ska vara bättre utbildad och att vårdens kvalitetssystem ska bli bättre på att fånga upp vilka metoder som verkligen fungerar.

Regionerna redovisar i sina svar en rad initiativ. Region Västmanland har genom en omfördelning av resurser kunnat starta en cancerrehabiliteringsenhet och infört multidisciplinära konferenser. Region Skåne har startat ett tvåårigt projekt i syfte att bygga upp en digital mottagning för cancerrehabilitering för att öka tillgängligheten.

CancerRehabFondens generalsekreterare Pia Watkinson gläds men är samtidigt luttrad:
– Det är klart att det här känns bra för oss som arbetar i civilsamhället för att hjälpa människor med olika fysiska och psykiska problem efter en cancersjukdom. Men vi har hört politiska löften förr, som det inte blivit så mycket av. I den verklighet vi möter har patienterna än så länge sett mycket lite av denna nya beslutsamhet. Vi ställer alltid frågan till personer som deltar i våra aktiviteter om de erbjudits rehabilitering från sina ordinarie kontakter i vården. En mycket liten andel svarar ja. Tvärtom möter vi ofta en förtvivlan över hur svårt det är att få hjälp.

– Nu måste politikerna verkligen leverera, säger Pia Watkinson. Kan de utsatta människor, vars liv kunde bli mycket bättre med rehabilitering, lita på löftena den här gången?


För mer information:

Pia Watkinson, generalsekreterare CancerRehabFonden
0734-03 04 30