CancerRehabRapporten 2021

CancerRehabRapporten 2021

I den nya upplagan av den årliga CancerRehabRapporten har vi tittat närmare på fem av landets regioner. I enkätsvar berättar regionerna visserligen om olika nya rehabsatsningar, men både CancerRehabFondens faktagenomgång och direktkontakter med cancerdrabbade ger en dystrare bild.

Pia Watkinson, generalsekreterare på CancerRehabFonden.

− Det är ett generellt problem att eftervård, liksom förebyggande arbete, prioriteras för lågt. Svensk akutvård håller ofta toppklass, men när patienterna skrivs ut lämnas de mer eller mindre åt sitt öde, säger CancerRehabFondens generalsekreterare Pia Watkinson.

Covid-pandemin har påverkat alla delar av vården, inklusive cancerrehabiliteringen. I årets rapport konstateras det positiva i att regionerna under pandemin kommit längre med digitala inslag i rehabiliteringen, vilket ofta fungerat bra.

− När nu pandemin förhoppningsvis klingar av finns ett möjlighetsfönster att tänka nytt kring rehabilitering. Jag hoppas att regionerna dels fortsätter att utveckla de digitala inslagen, dels tar fram resurser för att prioritera den här delen av vårdkedjan högre, säger Pia Watkinson.

Ladda ner hela rapporten som PDF här