Här hittar du mer
information om
vår styrelse.

Presentation av CancerRehabFondens styrelse 2023 - 2024

2023-05-10

Catharina Hamilton Padin – ordförande

Catharina har 40 års bakgrund i den internationella kongressindustrin. Catharina etablerade och drev i drygt 20 år företagsgruppen Congrex som organiserade kongresser världen över på uppdrag av multinationella aktörer. Sedan 2003 har Catharina varit konsult inom mötesindustrin. Mellan 2008 – 2020 har Catharina arbetat med Hotell och värdskapsprogrammet på Restaurang- och Hotellhögskolan Campus Grythyttan, Örebro universitet. Catharina har erfarenhet av styrelsearbete från Zonta International Stockholm I, Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka, MEETOO AB m.fl.

Henrik Steinbrecher – vice ordförande

Henrik verkar som rådgivare till familjeföretag i Norden och deras styrelser. Han är aktiv inom fastighetssektorn och arbetar för ett antal ideella verksamheter. Henrik har en lång karriär inom PwC, som globalt ansvarig för verksamheten för medelstora företag, med fokus på ägarledda, privata och entreprenörsdrivan företag. Hans expertis ligger primärt i strategiarbete för att växa och utveckla verksamheter.

Kjell Bergfeldt – ledamot

Kjell har arbetat många år som läkare i cancervården och har också erfarenhet från chefsuppdrag vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Skånes Universitetssjukhus i Lund och Skandionkliniken i Uppsala. Kjell har forskat inom gynekologisk cancer, varit ordförande i Svenska Sällskapet för Gynekologisk Cancer och sitter i styrelsen för Svensk Onkologisk förening och Svensk Strålonkologisk Förening. Kjell var tidigare ansvarig för arbetet med den regionala cancerplanen vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och var del av arbetet med etablering av ett centrum för cancerrehabilitering i Stockholm. För närvarande leder han ett nationellt projekt med syfte att stärka svensk strålbehandling.

Lise Tormod - ledamot

Lise har arbetat med affärsutveckling som rådgivare inom en rad olika branscher i Sverige och internationellt i nära 20 år. Hon är en driven navigatör i komplexa transformationsarbeten och har tung meritlista som stöd till ledningsgrupper i jakten på morgondagens banbrytande affärsmodeller och moderna organisationer. Hon brinner för att i rollen som rådgivare frigöra verksamheter och individers fulla potential och därigenom öka deras egen genomförandekraft så att de kan nå sina mål och långsiktigt hållbara resultat. Lise är utbildad civilingenjör inom Industriell Ekonomi vid Lunds tekniska högskola och är idag VD för Cordial AB.

Anders Wallgren - ledamot

Anders har en lång bakgrund inom kapitalförvaltning, främst på Swedbank och Robur där Anders har haft roller som aktiechef och kapitalförvaltare inom Special clients till senior kundansvarig för institutionella kunder. Anders har också en tydlig ESG- och Impact-profil. Denna profil förstärktes ytterligare av hans senaste uppdrag som CIO för Stiftelsen för Östersjölaxen, där hållbarhet och påverkanskapital var grunden i arbetet för den vilda Östersjölaxen. Anders har även tagit fram olika typer av Impactplaceringar, där man placerar i bolag som skapar Impact genom sin verksamhet, men framförallt leder kapital från placeringen till s k Impact utförare. Mest stolt är Anders över en Social bond-lösning, som gjordes för WeEffect (tidigare Kooperation utan gränser), och som hjälpte hundratusentals människor i ett mikrofinansieringsprojekt i östra Afrika. Anders är idag CIO på Gro Kapitalförvaltning.

REVISORER

Erik Albenius, auktoriserad revisor

Erik är auktoriserad revisor på PwC med 11 års erfarenhet inom revision. Han är specialiserad på revision av ideella organisationer och arbetar på byråns kontor för ideell sektor i Stockholm. Erik är vald revisor i ett antal stiftelser och föreningar, samt arbetar som granskningsansvarig på större uppdrag. Vidare har han stor erfarenhet av granskning av organisationer med 90-konto och som är medlemmar i Giva.

Cecilia Luther, revisorssuppleant

Cecilia är auktoriserad revisor och arbetar på PwC:s kontor för Ideell sektor i Stockholm, främst med ideella föreningar inom revisions-, skatte- och redovisningsområdet. Cecilia har ett genuint intresse för att arbeta med ideella organisationer och har utvecklat en hög kompetens inom revisions- och granskningsstandards för intygande gentemot olika kategorier av bidragsgivare.