Tillsättning av rehabplatser

Tillsättning av rehabplatser

Vi får ofta frågor om hur vi tillsätter platserna till våra rehabprogram. Vid tillsättningen måste vi ta hänsyn till flera faktorer, vilket vi beskriver nedan.

Datum då ansökan kom in

Generellt sett tillsätter vi platserna i turordning baserat på datum/tid då ansökan kom in, och därför kan det vara en fördel att skicka in ansökan i god tid. Men vi måste samtidigt ta hänsyn till andra faktorer, så ansökans datum behöver inte vara avgörande.

Temaveckor

Ibland har vi temaveckor för t.ex. bröstcancer eller kronisk cancer. Då går platserna för temaveckan till sökande som har just den diagnosen. När det gäller rehabprogram med tema bröstcancer är det ett mycket stort söktryck till de platserna.

Öronmärkta stiftelsepengar

Vi är beroende av gåvor för att kunna finansiera vår rehabverksamhet. Ibland skänker stiftelser gåvor till oss som är öronmärkta för ett visst län och då innebär det att en eller några rehabplatser går till sökande från det länet.

Tillgänglighet

När vi tillsätter platser måste vi tänka på att den sökande ska ha förutsättningar för att klara av att delta på rehabveckan. På våra rehabveckor krävs det att man själv ansvarar för sin hygien, medicinering och förflyttning. Tillgängligheten ser lite olika ut beroende på var rehabveckan hålls. T.ex. är Rehabcenter Mösseberg tillgänglighetsanpassat, medan Frötuna Gård och Retreat är beläget på en gård med grusvägar och byggnader utan hiss.

På sidan Här finns vår rehab kan du läsa mer om hur tillgängligheten ser ut på respektive plats. Det är den sökandes ansvar att informera sig om tillgängligheten. Se till att du väljer att söka till en rehabvecka som passar dina fysiska förutsättningar.

Efterfrågan

Vi får alltid in många ansökningar, men ofta är det några rehabveckor som får fler ansökningar än andra. Om du har ansökt till en rehabvecka men inte fått en plats beror det för det mesta på att det helt enkelt var fler sökande än det fanns platser.

Har du ansökt flera gånger men inte fått någon rehabplats är du välkommen att kontakta oss på 08-522 001 00 (telefontid: mån-fre kl 09.00-12.00). Tillsammans kan vi prata igenom dina tidigare ansökningar och du kan få råd inför din kommande ansökan.

UNDRAR DU ÖVER NÅGOT?

Här hittar du svaren på vanliga frågor om vår verksamhet, rehabveckor och ansökningsprocess.

Hittar du inte svar på det du undrar? Kontakta oss: