Vanliga frågor

Vilken hjälp kan man få från CancerRehabFonden?

Vuxna
Vuxna kan få stöd från oss i form av en veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram med erfaren och legitimerad personal. Programmet innehåller bl.a. fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och individuellt och verktyg för att hantera ångest och stress. Vi finansierar hela din rehabiliteringsvistelse (kost, logi och programinnehåll). Det enda du betalar själv är din resa till och från rehabcentret. 
Läs mer här.

Barn

CancerRehabFonden bekostar återhämtningsresor för familjer med cancerdrabbade barn samt stöd till terminsavgifter för fysisk aktivitet för barn. Läs mer här.

Kan man få bidrag från CancerRehabFonden?

När det gäller vuxna ger vi inte bidrag, utan det vi erbjuder vuxna som drabbats av cancer är en kostnadsfri rehabiliteringsvecka (se frågan ovan).
Familjer med cancerdrabbade barn kan hos oss ansöka om bidrag till en återhämtningsresa för familjen samt för terminsavgift för fysisk aktivitet för barnet.

Hur gör jag för att ansöka hos er?

På vår hemsida hittar du information om hur du ansöker, läs mer här.

Tillhör CancerRehabFonden landstinget?

Nej, vi är en fristående ideell organisation.

Jag har tappat bort mitt medlemsnummer!

Om du mejlar ditt namn och postadress till info@cancerrehabfonden.se så kan vi hitta ditt medlemsnummer. Det går även bra att ringa oss på 08-522 001 00.

När kan jag ansöka om rehabilitering?

Du kan ansöka till oss under maj och  november månad. Vartefter ansökningarna kommer in delar vi ut platser och inom ett par veckor har du ett besked. För att hålla nere våra administrativa kostnader skickar vi dig besked endast via mejl. Har du ingen egen mejladress kan du använda någon annans mejladress. 

Vad händer om jag får en plats?

Cirka 4-6  veckor innan rehabveckans start kommer du att bli kontaktad av rehabcentret som ger dig praktiskt information om veckan.

Hur lång tid tar det innan jag får åka på en rehabvecka?

Det beror på hur många privatpersoner, företag och stiftelser som ger oss gåvor/donationer. CancerRehabFonden är en fristående insamlingsorganisation och vi får inga statliga bidrag eller har koppling till andra cancerorganisationer. Ju mer gåvor vi får in desto fler cancerdrabbade kan vi hjälpa. 

Kan jag välja vilken rehabaktör jag vill åka till? 

På din ansökan ska du välja vilket rehabcenter du vill åka till och vilken vecka. 

Var i landet finns er cancerrehabilitering?

Vi har i dagsläget avtal med sex rehabaktörer på olika orter i Sverige: Rehabcenter Sfären i Solna, Rehabcenter Mösseberg i Falköping, Frötuna Gård & Retreat utanför Uppsala, Lydiagården i Höör, Foodpower på Österlen samt Medlefors folkhögskola i Skellefteå. 

Var kan jag hitta information om de olika rehabaktörerna ni samarbetar med?

Information om rehabaktörerna finns på vår hemsida under sektionen Rehab. Rehabsidan har en listmenyn uppe i högra hörnet där man kan klicka på de olika rehabaktörerna och läsa mer om dem samt se planerade kursdatum.

För övriga frågor vänligen kontakta oss på info@cancerrehabfonden.se eller 08-522 001 00.