Vanliga frågor

Vilken hjälp kan man få från CancerRehabFonden?

Vuxna
Vuxna kan få stöd från oss i form av en veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram med erfaren och legitimerad personal. Programmet innehåller bl.a. fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och individuellt och verktyg för att hantera ångest och stress. Vi finansierar hela din rehabiliteringsvistelse (kost, logi och programinnehåll). Det enda du betalar själv är din resa till och från rehabcentret. 
Läs mer här.

Barn

CancerRehabFonden bekostar återhämtningsresor för familjer med cancerdrabbade barn samt stöd till terminsavgifter för fysisk aktivitet för barn. Läs mer här.

Kan man få bidrag från CancerRehabFonden?

När det gäller vuxna ger vi inte bidrag, utan det vi erbjuder vuxna som drabbats av cancer är en kostnadsfri rehabiliteringsvecka (se frågan ovan).
Familjer med cancerdrabbade barn kan hos oss ansöka om bidrag till en återhämtningsresa för familjen samt för terminsavgift för fysisk aktivitet för barnet.

Hur gör jag för att ansöka hos er?

På vår hemsida hittar du information om hur du ansöker, läs mer här.

Tillhör CancerRehabFonden landstinget?

Nej, vi är en fristående ideell organisation.

Jag har tappat bort mitt medlemsnummer!

Om du mejlar ditt namn och postadress till info@cancerrehabfonden.se så kan vi hitta ditt medlemsnummer. Det går även bra att ringa oss på 08-522 001 00.

Jag har skickat in min rehabansökan till er – vad händer nu?

När vi mottagit din ansökan skickar vi en bekräftelse till den epost du angivit. Har du ingen mejladress hör vi av oss till dig när du får ett preliminärbesked.

Vår väntelista följs i turordning efter det datum ansökningarna inkommit (med undantag för våra temaveckor som är anpassade för en specifik cancerform,
t ex gyncancervecka).
När du har fått en preliminär plats på en rehabvecka skickar vi, ca 3 månader innan rehabveckans start, ett preliminärt beviljande till dig där du får tacka ja eller nej till din plats.

Cirka sex veckor innan rehabveckans start kommer ett beviljande med posten och rehabcentret får din information. Du blir kontaktad av rehabcentret som ger dig praktiskt information om veckan.

Hur lång tid tar det innan jag får åka på en rehabvecka?

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation vilket innebär att vi är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag för att kunna erbjuda kostnadsfria rehabveckor. Ju mer gåvor vi får in desto fler cancerdrabbade kan vi hjälpa. På grund av att våra ekonomiska resurser är begränsade har vi en kö till våra rehabveckor. 

Kan jag välja vilken rehabaktör jag vill åka till? 

På din ansökan kan du välja vilket rehabcenter du vill åka till. Vi försöker i så god mån vi kan följa dina önskemål, men då vissa rehabcenter har längre kö än andra så kan du även få ett preliminärt beviljande som gäller ett annat rehabcenter.

Var i landet finns er cancerrehabilitering?

Vi har i dagsläget avtal med sex rehabaktörer på olika orter i Sverige: Rehabcenter Sfären i Solna, Rehabcenter Mösseberg i Falköping, Frötuna Gård & Retreat utanför Uppsala, Lydiagården i Höör, Foodpower på Österlen samt Medlefors folkhögskola i Skellefteå. 

Var kan jag hitta information om de olika rehabaktörerna ni samarbetar med?

Information om rehabaktörerna finns på vår hemsida under sektionen Rehab. Rehabsidan har en listmenyn uppe i högra hörnet där man kan klicka på de olika rehabaktörerna och läsa mer om dem samt se planerade kursdatum.

För övriga frågor vänligen kontakta oss på info@cancerrehabfonden.se eller 08-522 001 00.