Tack för ditt stöd.
Din gåva bidrar till
att fler kan få hjälp.

Tack för din gåva

Ditt minnesblad skickas direkt till mottagaren. Digitalt minnesblad skickas direkt vid gåvotillfället och tryckt skickas inom 3 arbetsdagar. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post info@cancerrehabfonden.se eller på telefon 08-522 001 00 (telefontid: måndag-fredag 9.00-12.00).

Här nedanför kan du läsa om några av de cancerdrabbade som vi kunnat hjälpa, tack vare givare som dig.