Fatigue - trötthet och cancer

Aktuellt | 2023-11-28

Fatigue – trötthet och cancer

Fatigue är ett vanligt symtom vid och efter cancersjukdomar och kännetecknas av en extrem trötthet, något som en frisk människa oftast inte har upplevt.

Fatigue gör att energin snabbt tar slut och det tar lång tid att återhämta sig efter en genomförd aktivitet. Det begränsar möjligheterna till arbete och studier, men även till att orka delta i rehabilitering, umgås med familj och vänner och att vara delaktig i samhället.

Tröttheten är inte bara fysisk, den cancerkopplade tröttheten upplevs ofta även som så kallad hjärntrötthet, en ”seghet i tänkandet”, där den mentala energin plötsligt kan ta slut. Drabbade beskriver ofta svårigheter med vardagsaktiviteter som att arbeta, delta i samtal, läsa, se på tv och att gå och handla. Personen upplever också ofta problem med minnet och är stresskänslig.

All cancerrelaterad trötthet är inte fatigue. Vårdteamet bör uppmärksamma fatigue som ett symtom, och alltid undersöka om det finns en behandlingsbar orsak.

Kjell Bergfeldt, tidigare överläkare inom cancervården och styrelseledamot i CancerRehabFonden, berättar om hur man utreder fatigue:

− För att fastställa graden av fatigue kan en skattningsskala kallad Fatigue Severity Scale (FSS) användas, som dock inte är validerad speciellt för cancer. För mental fatigue kan MFS, Mental Fatigue Scale, användas. Vid utredning bör samsjuklighet och andra medicinska behandlingsbara orsaker uteslutas och i så fall behandlas. Av de möjligheter till behandling som står till buds finns det god evidens för att fysisk aktivitet kan minska cancerrelaterad trötthet, säger Kjell Bergfeldt.