Lydiagårdens cancerrehabilitering

Aktuellt | 2023-10-11

Lydiagårdens cancerrehabilitering

Lydiagården i Höör erbjuder rehabprogram för cancerdrabbade. Deras modell utgår från deltagarnas styrkor och resurser.

Lydiagården är en av de rehabutförare som CancerRehabFonden samarbetar med och skickar cancerdrabbade till. Emma Storjohann är verksamhetschef och berättar om Lydiagårdens arbete med cancerrehabilitering.

Hur länge har Lydiagården funnits?

Sedan 1992 har det bedrivits cancerrehabilitering på Lydiagården i Höör. Det var eldsjälen och onkologen Ingrid Terje som en gång startade det.

Vilken typ av cancerrehabilitering erbjuder ni?

Det är en psykosocial cancerrehabilitering i internatform. Ett processbaserat program som under fem dagar berör det psykiska, fysiska, sociala och existentiella måendet. Allt ur ett holistiskt perspektiv.

Ni erbjuder skogsbad, hur fungerar det och vad tycker deltagarna om det?

Skogsbad är en kravlös vistelse i skogen då man tar in naturen med alla sina sinnen och på det viset befinner man sig här och nu. Det sker i stillhet och tystnad. Natur- och skogsterapiguidning baseras på en japansk metod som heter Shinrin Yoku. Det betyder ungefär skogsbad och har funnits sedan 80-talet. Deltagarna får följa med en utav våra sjuksköterskor ut i naturen under ca 1 h. Alla sinnena gås igenom var och ett antingen sittande, liggande eller promenerades i skogen. Deltagarna uppskattar detta moment väldigt mycket och brukar tycka att det ger ett inre lugn. Vissa deltagare tycker att det kan vara svårt att vara i stillhet och tystnad.

Hur skiljer sig era rehabprogram med tema kronisk cancer från övriga program?

Det skiljer sig så att det brukar vara mer luft emellan passen i programmet. För att deltagarna ska få mer tid för återhämtning samt reflektion.  Vi arbetar under hela veckan med känslorna och reaktionerna av att leva med en kronisk cancer. Vi pratar kring hur det kan påverka relationer och hur man ser på framtiden. Vi pratar om döden och lyssnar in deltagarnas behov av att bearbeta sorg. De fysiska övningarna anpassas efter deltagarnas förmågor.

Läs mer om Lydiagården