Männen går miste om cancerrehabilitering

Pressklipp | 2021-04-27

Männen går miste om cancerrehabilitering

"Endast fyra procent av ansökningarna till oss kommer från män. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att den vanligaste cancerformen i Sverige är prostatacancer. Kunskapsluckorna kring cancerrehabilitering är allvarliga. Alla måste få information om sin lagstadgade rätt till rehabilitering, skriver Pia Watkinson, CancerRehabFonden."

Debattartikel i Altinget 2021-04-27.