Vi hjälper den som drabbats av cancer tillbaka till livet!

Det här gör vi

Långt ifrån alla som drabbas av cancer får rehabilitering via sjukvården. Därför behövs CancerRehabFonden – vi finns där när vårdens resurser inte räcker till.

Vuxna cancerdrabbade kan få stöd från oss i form av en veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram som leds av legitimerad personal. Programmet innehåller fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och metoder för att hantera ångest och stress.

Vi är måna om att våra rehabiliteringsprogram håller högsta möjliga kvalitet och vi strävar efter att utgå från det nationella vårdprogram för cancerrehabilitering som tagits fram av Regionala Cancercentrum i samverkan. Utifrån det har vi tagit fram riktlinjer för vår rehabverksamhet, såsom kostråd, motion, samtal och information.   

I utvärderingen från våra rehabveckor 2020 var det endast 1 av 5 av deltagarna som uppgav att de fått rehabilitering via sjukvården. Det tycker vi är fel – alla cancerdrabbade borde ha rätt till rehab.

CancerRehabFonden bedriver även opinionsbildande arbete och försöker påverka politiker och beslutsfattare att prioritera cancerrehabilitering och avsätta mer resurser till det. I CancerRehabRapporten sammanfattar vi nuläget om cancerrehabilitering.

Läs mer om CancerRehabRapporten och ladda ner den här