Vi hjälper den som drabbats av cancer tillbaka till livet!

Det här gör vi

De pengar vi samlar in går till att finansiera rehabilitering och stöd till cancerdrabbade.

Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och långt ifrån alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför behövs CancerRehabFonden.

Att genomgå en cancerbehandling innebär en stor påfrestning för både kropp och själ och kan leda till biverkningar som fatigue, smärta och nervskador. Det är även vanligt med psykologiska följdtillstånd som ångest och en rädsla för återfall. Rehabilitering hjälper cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt.

Det här har gåvorna gått till under 2020:

• 209 vuxna har deltagit i våra rehabveckor

En rehabvecka pågår måndag till fredag och hålls på olika orter i landet. Programmet leds av legitimerad personal och innehåller kostråd, fysisk aktivitet, samtal i grupp, yoga/mindfulness och avslappningsövningar. Rehabveckan är helt kostnadsfri för deltagarna – mat, boende och rehabprogram ingår.

• 43 vuxna har deltagit i våra digitala rehabveckor

Våra digitala rehabveckor pågår måndag till fredag kl 9.00–12.00. Innehållet är kostråd, samtal lett av psykolog med fokus på att hantera oro/ångest efter cancer, samt ett yogaprogram.

• 6 vuxna har deltagit i en digital samtalsgrupp med psykolog

Den digitala samtalsgruppen träffas online vid fem tillfällen. Samtalsgruppen har fokus på teman relaterade till konsekvenserna av att drabbas av cancer.

• 22 vuxna har fått individuella videosamtal med psykolog

För de som har ett behov av individuell terapi erbjuder vi videobaserade samtal med legitimerad psykolog. Samtalen är 45 min långa och vi erbjuder åtta samtal per person.

• 26 återhämtningsresor till familjer med cancerdrabbade barn

CancerRehabFonden bekostade återhämtningsresor för familjer där ett barn har eller har haft cancer.

• 14 anhöriga har fått anhörigstöd

CancerRehabFonden bekostade en stödhelg för anhöriga till cancerdrabbade.


FÖRDELNING AV GÅVOMEDEL 2020

Jag önskar att alla cancerdrabbade fick möjlighet att vara med på en rehabvecka.

// Mikael, pappa till tre söner

Utvärdering av våra rehabprogram

Vi tycker det är viktigt att följa upp våra rehabveckor och därför skickar vi en enkätundersökning till alla som deltagit på en rehabvecka 2020.

Ladda ner utvärdering av CancerRehabFondens rehabveckor här