Vi hjälper den som drabbats av cancer tillbaka till livet!

Det här gör vi

De pengar vi samlar in går till att finansiera rehabilitering och stöd till cancerdrabbade.

Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och långt ifrån alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför behövs CancerRehabFonden.

Att genomgå en cancerbehandling innebär en stor påfrestning för både kropp och själ och kan leda till biverkningar som fatigue, smärta och nervskador. Det är även vanligt med psykologiska följdtillstånd som ångest och en rädsla för återfall. Rehabilitering hjälper cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt.

Här kan du läsa en utvärdering av de rehabveckor vi genomförde 2021.

Tack vare gåvor från våra givare har vi under 2021 kunnat finansiera:

• 246 platser på rehabveckor för cancerdrabbade

En rehabvecka pågår måndag till fredag och hålls på olika orter i landet. Programmet leds av legitimerad personal och innehåller kostråd, fysisk aktivitet, samtal i grupp, yoga/mindfulness och avslappningsövningar. Rehabveckan är helt kostnadsfri för deltagarna – mat, boende och rehabprogram ingår.

• 38 platser på digitala rehabveckor för cancerdrabbade

Våra digitala rehabveckor pågår måndag till fredag kl 9.00–12.00. Innehållet är kostråd, samtal lett av psykolog med fokus på att hantera oro/ångest efter cancer, samt ett yogaprogram.

• 6 platser i en digital samtalsgrupp med psykolog

Den digitala samtalsgruppen träffas online vid fem tillfällen. Samtalsgruppen har fokus på teman relaterade till konsekvenserna av att drabbas av cancer.

• 106 individuella videobaserade terapisamtal med psykolog (17 personer har fått terapisamtal)

För de som har ett behov av individuell terapi erbjuder vi videobaserade samtal med legitimerad psykolog. Samtalen är 45 min långa och vi erbjuder max åtta samtal per person.


Gåvorna kom från:

Privatpersoner 43 %
Stiftelser 39 %
Företag & events 18 %