Naturen – en viktig tillgång för rehabilitering

Naturbaserad rehabilitering
Naturbaserad rehabilitering

Naturen – en viktig tillgång för rehabilitering

Det är något universellt med naturupplevelser, som är läkande och tröstande oavsett det trauma eller den kris som du bär med dig i bagaget, säger Dr. Anna María Pálsdóttir, medlem i CancerRehabFondens vetenskapsråd.

I tretton år har Anna varit verksam forskare inom miljöpsykologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och undersökt vad som uppstår i interaktionen mellan människa och miljö.

Tidigare har hennes forskning inkluderat personer med stressdiagnoser, återhämtning efter stroke och arbetslivsinriktad rehab för nyanlända från Syrien. Nu har ett samarbete inletts med onkologen i Lund för en pilotstudie med patienter som behandlas för cancer i hals och svalg.

Naturen kan erbjuda ett större sammanhang som påverkar positivt och som ger tröst.

– Jag ser bara möjligheter med naturbaserad rehabilitering. Min erfarenhet från tidigare forskning är att naturen kan erbjuda ett större sammanhang som påverkar positivt och som ger tröst. Det finns en möjlighet att hitta kraft i naturen, säger Anna María Pálsdóttir.

Deltagarna vid CancerRehabFondens veckor lyfter fram hur närheten till natur under veckan har spelat stor roll och hjälpt dem vidare. I Anna María Pálsdóttirs tidigare studier har deltagare beskrivit hur naturen inte kräver någonting av en och att det gör att alla tankar som snurrar i huvudet stillnar. Man kan bara vara.

Anna María Pálsdóttir

– När man är i ett skört läge är det skönt att få känna det lugnet som naturen ger. Det innebär en trygghet och en möjlighet att bearbeta upplevelser, säger Anna María Pálsdóttir.

Hon berättar om hur vistelse i naturen kan hjälpa människor som drabbats av sjukdom, upplevt trauma, sörjer eller på något sätt är i kris. Det handlar inte alltid om den gröna upplevelsen. Höst och vinter är lika hälsofrämjande som vår och sommar, berg och vatten kan ge lika stor effekt som skog och trädgård.

– Professionell terapi är nödvändig när man är i djup kris, under behandling eller i rehabilitering. Naturbaserad och naturunderstödd rehabilitering kan komplettera och hjälpa i den processen. Regelbundna naturupplevelser i vardagen i kombination med terapi är hälsofrämjande. Det ser vi i vår forskning och det är det som också blir tydligt under CancerRehabFondens veckor, sammanfattar Anna María Pálsdóttir.

Läs mer om aktuell forskning och bristen på sammanhållen cancerrehabilitering

”Dagens filantroper vill använda sina resurser till insatser som ger konkreta, mätbara resultat.”

Många ideella organisationer skulle inte kunna bedriva verksamhet utan privatpersoners engagemang och gåvor. Vi bad Lars Trägårdh, författare och professor… …

”Det går åt rätt håll, men långsamt”

Ebba Hult är samordnare och en av initiativtagarna till den nystartade plattformen ”Nollvision cancer”, där många aktörer på cancerområdet gått… …