Det här går pengarna till

Det här går pengarna till

De pengar vi samlar in går till att finansiera rehabiliteringsprogram för vuxna cancerdrabbade. Vi bekostar även återhämtningsresor för familjer med cancerdrabbade barn, samt ger stöd till terminsavgifter för fysiska aktiviteter för barn.

Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och långt ifrån alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför behövs CancerRehabFonden – vi rehabiliterar cancerdrabbade. Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till livet. Rehabilitering hjälper cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt.

Tack vare de gåvor som skänks till oss kan vi finansiera:

  • Rehabveckor för vuxna cancerdrabbade. Det veckolånga programmet innehåller fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och individuellt samt metoder för att hantera ångest och stress. 
  • Återhämtningsresor för familjer med cancerdrabbade barn. Att få komma iväg ett par dagar, få sola och bada eller träffa släkt och vänner, kan ge ny ork och energi till hela familjen.
  • För cancerdrabbade barn: terminsavgifter för en fysisk aktivitet. Även lugnare motionsformer kan ha en positiv påverkan och barnen kan delta efter den förmåga de har.
  • Stödhelger för anhöriga.

DET HÄR HAR GÅVORNA GÅTT TILL under 2018

448 cancerdrabbade har fått rehabilitering

Vi hjälper cancerdrabbade vuxna med rehabilitering för att återhämta sig fysikt och psykiskt efter cancerbehandling.

62 familjer har fått återhämtningsresor

Vi hjälper familjer där ett barn har eller har haft cancer med återhämtningsresor för att läka och ge nya krafter åt hela familjen.

Under 2018 har vi tack vare gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser kunnat hjälpa 448 personer med cancerrehabilitering i form av rehabiliteringsprogram. Vi har även beviljat återhämtningsresor till 62 familjer med cancerdrabbade barn och finansierat terminsavgifter för fysisk aktivitet till 13 barn. För att möta den stora efterfrågan på stöd till anhöriga anordnade vi för första gången även två anhörighelger med totalt 28 deltagare.

Jag fick med mig många bra verktyg hem från rehabveckan. Nu tänker jag mer på mig själv. Jag lyssnar på kroppen, är snäll mot mig själv och värdesätter det som är viktigt i livet.

Varje år tar vi fram en effektrapport som en del i Giva Sveriges kvalitetskod. I rapporten förklarar vi CancerRehabFondens mål och hur vi arbetar för att nå dem. Vi berättar även om vad vi redan har uppnått och vilka effekter vårt arbete har haft. Om du vill läsa mer, kan du ladda ner rapporten i sin helhet här nedan.

Ladda ner hela Effektrapporten 2018 här:

Vad innebär CancerRehabfondens stöd för de som drabbats?