Det här går pengarna till

Det här går pengarna till

De pengar vi samlar in går till att finansiera rehabilitering och stöd till cancerdrabbade.

Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och långt ifrån alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför behövs CancerRehabFonden – vi rehabiliterar cancerdrabbade. Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till livet. Rehabilitering hjälper cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt.

Det här har gåvorna gått till under 2019:

• 292 vuxna har fått rehabilitering

Rehabiliteringen fördelades på 25 veckor under året (10 på våren och 15 på hösten). De veckolånga rehabprogrammen är helt kostnadsfria för deltagaren – all mat, logi och rehabprogram ingår.

• 40 återhämtningsresor till familjer med cancerdrabbade barn

CancerRehabFonden bekostade återhämtningsresor för familjer där ett barn har eller har haft cancer. 

• 8 terminsavgifter till cancerdrabbade barn

CancerRehabFonden gav familjer med cancerdrabbade barn bidrag till terminsavgifter så att barnen kunde pröva på en fysisk aktivitet och delta efter den förmåga de har.


FÖRDELNING AV GÅVOMEDEL 2019

Preliminära siffror för 2019.

Så mycket värt att få reflektera över sin sjukdomstid och hur man ska komma vidare i livet.

Utvärdering av våra rehabprogram

Vi tycker det är viktigt att följa upp våra rehabveckor och därför skickar vi en enkätundersökning till alla som deltagit på en rehabvecka 2019.

Ladda ner utvärdering av CancerRehabFondens rehabveckor här

Vad innebär CancerRehabfondens stöd för de som drabbats?