Det här går pengarna till

Det här går pengarna till

De pengar vi samlar in går till att finansiera rehabiliteringsprogram för vuxna cancerdrabbade. Vi bekostar även återhämtningsresor för familjer med cancerdrabbade barn, samt ger stöd till terminsavgifter för fysiska aktiviteter för barn.

Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och långt ifrån alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför behövs CancerRehabFonden – vi rehabiliterar cancerdrabbade. Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till livet. Rehabilitering hjälper cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt.

När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen, både känslomässigt och praktiskt i vardagen. Det är vanligt att föräldrarna går ner i arbetstid eller att de själva blir sjukskrivna. Det gör att många familjer tvingas strama åt sin hushållskassa och inte har råd att göra samma saker som andra familjer, t.ex. resa bort. För att hjälpa dessa familjer bekostar därför CancerRehabFonden återhämtningsresor och ger bidrag till terminsavgifter.

Det här har gåvorna gått till under 2019:

• 292 vuxna har fått rehabilitering

Rehabiliteringen fördelades på 25 veckor under året (10 på våren och 15 på hösten). De veckolånga rehabprogrammen är helt kostnadsfria för deltagaren – all mat, logi och rehabprogram ingår.

• 40 återhämtningsresor till familjer med cancerdrabbade barn

CancerRehabFonden bekostar återhämtningsresor för familjer där ett barn har eller har haft cancer. Att få komma iväg ett par dagar tillsammans kan ge ny ork och energi till hela familjen.

• 8 terminsavgifter till cancerdrabbade barn

CancerRehabFonden ger familjer med cancerdrabbade barn bidrag till terminsavgifter så att barnen kan pröva på en fysisk aktivitet och delta efter den förmåga de har. Fysisk aktivitet är viktig för hälsan men stärker också den psykiska hälsan.


FÖRDELNING AV GÅVOMEDEL 2019

Preliminära siffror för 2019.

Så mycket värt att få reflektera över sin sjukdomstid och hur man ska komma vidare i livet.

Utvärdering av våra rehabprogram

Vi tycker det är viktigt att följa upp våra rehabveckor och därför skickar vi en enkätundersökning till alla som deltagit på en rehabvecka 2019.

Ladda ner utvärdering av CancerRehabFondens rehabveckor här

Vad innebär CancerRehabfondens stöd för de som drabbats?