Var tionde minut får någon cancer.

Idag känner nästan alla någon som har haft cancer. Kanske är du själv drabbad, eller har varit det. Många överlever cancer idag, men behöver stöd och hjälp för att hantera den nya vardagen. CancerRehabFonden hjälper cancerdrabbade tillbaka till livet genom rehabiliteringsprogram ledda av legitimerad personal. Behovet ökar i snabb takt, vi får varje år säga nej till hundratals cancerdrabbade som söker rehab. För att kunna hjälpa fler behöver vi få in fler gåvor.

Nu är ansökan öppen!

Du som vill söka till vårens rehabprogram 2020, gör din ansökan digitalt här på vår webb. Ansökningsperioden är 11–29 november.

Därför behövs CancerRehabFonden

Över en halv miljon människor som lever i Sverige idag har någon gång fått en cancerdiagnos. Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och endast 1 av 5 erbjuds rehabilitering via sjukvården. Hittills har vi hjälpt över 36 000 människor, men allt fler vänder sig till oss för stöd.

Vad går pengarna till?

Rehabveckor för vuxna

Vuxna kan få stöd från oss i form av en veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram med erfaren och legitimerad personal. Programmet innehåller fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och individuellt och verktyg för att hantera ångest och stress.

Hjälp till barn med cancer

När ett barn får cancer påverkas hela familjen. Vi erbjuder barnfamiljer stöd genom återhämtningsresor, som ger en välbehövlig paus ifrån en påfrestande vardag. För barn som vill prova en fritidsaktivitet kan vi dessutom hjälpa till med terminsavgifter.