Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse

Givare | 2022-02-16

Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse

Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse bildades år 2000 med syfte att hjälpa organisationer som stödjer personer som lever i utsatthet och utanförskap. Anna Engebretsen, kommunikationsansvarig, berättar om stiftelsen och stödet till CancerRehabFonden.

Hur kom det sig att stiftelsen bildades?

Elsa och Harry Gabrielsson var mycket generösa och godhjärtade, och månade om människor i utsatthet. De träffades sent i livet och fick tyvärr inga egna barn. Under sina sista levnadsår grundade de stiftelsen, så att deras arv skulle kunna göra nytta och hjälpa människor som av olika anledningar har det svårt.

Kan du berätta om stödet till CancerRehabFonden?

CancerRehabFonden har fått bidrag från stiftelsen under flera år och från stiftelsens sida har vi följt deras arbete nära. Det är en organisation som gör ett fantastiskt arbete utan offentlig finansiering. Arbetet är långsiktigt och de erbjuder en bred palett av professionella insatser. Att rehabdeltagarna ges möjlighet att kunna mötas och stötta varandra är en viktig spin-off effekt, liksom den kunskap och insikter de kan ge varandra.

CancerRehabFonden är en organisation som väl uppfyller våra krav, och som på ett effektivt sätt ser till att så mycket som möjligt av bidraget går till ändamålet. De har varit bra på att förse oss med information om hur vårt bidrag används och hur det hjälper människor som har överlevt cancer.

Varför är det viktigt för er att stödja just cancerrehabilitering?

Med tanke på den enorma kraftansträngning det innebär både psykiskt och fysiskt att drabbas av cancer och genomgå behandling, är det en sorg att sjukvården inte kan erbjuda alla cancerdrabbade det stöd de behöver efteråt. Det är viktigt att bemöta ensamheten och oron för framtiden som många känner. Snöbollseffekten blir enorm om inte den psykiska ohälsan fångas upp. Att få hjälp att komma tillbaka till livet är viktigt för individen, för samhället i stort och inte minst för familjer och barn i drabbades närhet. Här gör CancerRehabFonden en viktig insats, utan statliga eller regionala bidrag. Efterfrågan på cancerrehabilitering är stor. Jag hoppas innerligt att fler, även samhällsaktörer, väljer att stötta verksamheten så att fler får hjälp.