En handfast och konkret verksamhet

Givare | 2023-11-17

En handfast och konkret verksamhet

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias stiftelse har i flera år stöttat CancerRehabFonden.

Peter Möller är livmedikus och styrelseordförande i Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias stiftelse. Stiftelsens stöd till CancerRehabFonden är öronmärkt för äldre cancerdrabbade.

Berätta om stiftelsen och dess bakgrund. Varför har ni fokus på äldre?

Stiftelsen grundades år 1911 av Frimurarna där Kung Gustav V var Stormästare. Det hölls ett föredrag om svårigheterna med att bli äldre. Då det på den tiden varken fanns pensionssystem eller äldreomsorg var det svårt för många att bli äldre. Konung Gustav V och många frimurare skänkte pengar och en äldreomsorg byggdes upp på Lidingö: Frimurarhemmet. Verksamheten fanns kvar in på 1970-talet när Lidingö Stad köpte fastigheten som var i behov av renovering.

Från 1980-talet och framåt valde stiftelsen att satsa på forskning för äldres sjukdomar som man ansåg skulle komma flera till gagn. Sedan dess har stiftelsen skänkt över 200 miljoner kronor (avkastning på kapital). Det delas ut 16 miljoner per år varav 2 miljoner går till ideella organisationer och 14 miljoner går till forskning. Det är inte i huvudsak till cancerforskning utan till forskning om neurologiska sjukdomar såsom ALS, Parkinson och Alzheimer.    

Varför har ni valt att stötta CancerRehabFonden?

Vi vill skänka till ideella organisationer som inte har någon offentlig finansiering. Vi tycker att CancerRehabFonden har en handfast och konkret verksamhet.