Stiftelsen Oscar Hirschs Minne stöttar CancerRehabFonden

Givare | 2023-05-30

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne om sitt stöd

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne har stöttat CancerRehabFonden sedan år 2016. Peter Sjöstrand är ordförande i stiftelsen och berättar här om deras engagemang.

Hur kom det sig att stiftelsen bildades? 

Oscar Hirsch hade inga barn. Han hade ett stort socialt intresse och ville stötta de mest utsatta i samhället. Stiftelsen Oscar Hirschs Minne grundades år 1933 till minne av honom, för att främja social verksamhet som avser vård och uppfostran av barn, undervisning och utbildning samt hjälpverksamhet till behövande i Storstockholm.

Kan du berätta lite om stiftelsens arbete?

Stiftelsen arbetar med minimal ”overhead” och har inga anställda men en mycket aktiv styrelse. Styrelsen består av fem personer och tre suppleanter. Jag har varit ordförande i 30 år. Vi förvaltar kapitalet långsiktigt på ett klokt sätt i syfte att upprätthålla en stabilt växande avkastning.

Avkastningen ger i sin tur möjlighet till gåvor och stöd i enlighet med donatorns intentioner.
Mottagare av bidragen är både organisationer och privatpersoner. Det centrala är att insatsen kommer så nära och direkt till den behövande mottagaren som någonsin möjligt. I många fall lyckas vi få positiva spridningseffekter till andra delar av samhället. Det goda exemplets makt!

Varför har ni valt att stödja just CancerRehabFonden?

Vi skänker till CancerRehabFonden för att det är en liten organisation som arbetar effektivt där bidraget kommer nära mottagaren. Stiftelsen vill stötta mottagare vars behov faller mellan stolarna i det s.k. välfärdssamhället.