Sommarhälsning från vår generalsekreterare

pia-watkinson
pia-watkinson

Sommarhälsning från vår generalsekreterare

Tänk att sommaren äntligen är här! Det senaste dryga året har varit utmanande för oss alla, och särskilt för dem som på grund av ålder eller sjukdom har tvingats att isolera sig. Många cancerdrabbade har haft det extra svårt.

Glädjande nog har vi kunnat anpassa vår verksamhet för att på ett smittsäkert sätt kunna fortsätta att erbjuda rehabveckor. Vi har också vidareutvecklat den digitala lösningen som innebär att man kan delta i rehabprogram från hemmet. Det har varit ovärderligt för dem som inte har kunnat delta fysiskt på plats och deltagarna har gett oss mycket positiv återkoppling på upplägget.

Inget av detta hade varit möjligt utan våra givare. Jag vill därför sända ett varmt tack till er alla med en hälsning från en av vårens rehabdeltagare, som skriver: ”Det jag fått uppleva och tar med mig från den här veckan går inte att förklara i ord. Jag känner mig stark och vet vad jag ska fokusera på för att må bra, samt hur jag kan tänka och hantera svårigheter på vägen.”

Vi har fortsatt ett mycket högt söktryck till våra rehabprogram – det är fler som söker än vi har finansiella resurser att ta emot. Varje skänkt krona bidrar till fler rehabplatser och hjälper fler cancerdrabbade tillbaka till livet. Stort tack till er som stöttar vårt viktiga arbete.

Pia Watkinson