”Ingen ska behöva känna sig ensam när livet kastas omkull”

ulrika-jeppsson
ulrika-jeppsson

”Ingen ska behöva känna sig ensam när livet kastas omkull”

Sedan 2020 erbjuder CancerRehabFonden ett digitalt samtalsstöd med psykolog, för cancerdrabbade som har behov av individuell terapi. Ulrika Jeppsson är en av de psykologer som vi samarbetar med.

– Jag arbetar som psykolog på Psykologpartners i Göteborg. Sedan 2016 har jag som en del av min tjänst mött cancerdrabbade och ser det som mitt viktigaste uppdrag. Jag vill jobba för att skapa en trygg och öppen samtalsmiljö. Ingen ska behöva känna sig ensam när livet kastas omkull av en cancerdiagnos. Allas berättelser och trauman behöver få ta plats och höras.

Vilken typ av stöd är det som mest efterfrågas av cancerdrabbade?

– Cancerdrabbade hanterar sin diagnos och rehabilitering på olika sätt, därför varierar behovet av stöd. En vanlig upplevelse som jag möter är dock att cancerdiagnosen innebär ett slags fysiskt bortlämnande av den egna kroppen. Man går in i överlevnadsläge och hanterar det som behöver hanteras rent praktiskt och fysiskt. Efteråt kommer känslorna, tankarna och behovet av bearbetning av det som för många varit ett stort trauma.

– Tillsammans går vi igenom cancerresan, sätter ord på sådant som vården kanske glömt att fråga om. Tillsammans försöker vi våga stanna i svåra ämnen och teman som rädslor, liv, död och identitet. Mycket fokus läggs på att formulera hur livet ska levas för att det ska känns meningsfullt samtidigt som fysisk och psykisk smärta är närvarande. Att inte fastna i att undvika rädslor och svåra erfarenheter – det är nog en av människans största utmaningar.

Tillsammans går vi igenom cancerresan, sätter ord på sådant som vården kanske glömt att fråga om.

Ulrika Jeppson

Vilka verktyg kan du ge som cancerdrabbade sedan kan fortsätta med själva?

– En psykologisk behandling ses som en start. Därefter behöver individen fortsätta arbetet på egen hand. Behandlingen syftar till att lära individen hjälpa sig själv, där svårigheterna varierar från person till person. Det kan exempelvis handla om att träna på att se sina egna behov och förmedla dem till omgivningen, att släppa taget om dåtid eller rädslor inför framtiden och vara mer närvarande här och nu. Att träna självomhändertagande beteenden eller fortsätta närma sig sådant som börjat undvikas; fysisk närhet, platser, känslor eller vissa samtalsämnen.

Hur ser framtiden ut för Psykologpartners, kommer ni fortsätta utveckla det digitala stödet?

– Ja, just nu fortsätter vi arbetet med att nå fler genom digitala insatser. Vi planerar även för en digital rehabvecka våren 2022 i samarbete med CancerRehabFonden.