Trygghet, öppna samtal och hjälp att hitta en väg framåt under digital rehabvecka

Trygghet, öppna samtal och hjälp att hitta en väg framåt under digital rehabvecka

Omdömena var mycket positiva när de nya digitala veckorna för cancerrehabilitering skulle utvärderas. Deltagarna var nöjda med både ledare och upplägg, och beskriver hur de efter veckan hade mer energi, var gladare och starkare och inte längre kände sig ensamma.

En av de ledare som deltagarna mötte var Elvis Pavlovic. Han är legitimerad psykolog och leder de uppskattade gruppsamtalen. Tillsammans med en legitimerad dietist och en yogalärare ingår han i teamet för Foodpowers digitala rehabveckor.

Hur tycker du att det digitala upplägget fungerar jämfört med att ses i verkligheten?

– Det är smidigt och direkt och skapar en annan typ av närhet. Min känsla är att det är något tryggt i att kunna delta från sitt hem, att kunna sitta på en plats där man är bekväm från början. Deltagarna har kommit varandra nära i intima och uppriktiga samtal, trots att vi sitter på olika platser och ser varandra på en skärm.

Vad är det som händer under gruppsamtalen?

– De som deltar under veckan har fått sina liv kullkastade. De är, eller har varit, i en djup kris eller utdragen stress. Det är först efter behandlingarna som tankarna kommer i kapp. De är i en fas av omorientering, där de behöver processa det de varit med om och sina behov. Kanske har de inte alltid heller det stöd de behöver i sin omgivning. Det kan bero på att de inte vill belasta andra eller att de känner skuld och skam. Men det kan också vara svårt för omgivningen att leva sig in i vad det är de går igenom. De har hamnat i osynk både med vården, eftersom de är färdigbehandlade, och med sin omgivning, som kanske önskar att allt ska vara som vanligt igen.

– Under den här veckan får de möta andra som gått igenom samma sak och samtalen kretsar kring det. Här kan de prata öppet och dela erfarenheter. Det blir ett uppvaknande kring de egna behoven, som kan ha tryckts ner och åsidosatts under en längre tid. I gruppen kan de ge tips och dela mentala verktyg med varandra.

– Det är förbluffande hur mycket som man hinner känna och reflektera på så kort tid. Veckan hjälper deltagarna att komma i kapp och in i sig själva. Det väcker en optimism.

Hur stöttar du som psykolog samtalen?

– Jag har träffat många andra människor i kris och kan sätta det de går igenom och upplever i perspektiv, bidra med min erfarenhet och kunskap och råda kring olika situationer. Ett vanligt tema i samtalen är att man är glad och tacksam för all vård man fått, men att man saknat psykologiskt stöd och att inte ha blivit uppfångad i de svåra frågor och känslor som uppstår efter behandlingen. Det kan den här veckan bidra med.

Kan du berätta lite om dig?

– Jag har arbetat som psykolog i 15 år och har en mottagning Malmö. Tidigare har jag arbetat inom primärvård, psykiatrin, företagshälsovård och jag föreläser regelbundet. I mitt yrke möter jag människor som upplevt stora kriser eller motgångar och behöver hjälp för att komma vidare i livet, och människor som behöver stöd för att öka sin livskvalitet. Målet är att de ska kunna leva så äkta, livsbejakande, välutvecklande och blomstrande liv som möjligt.

Är det något du vill säga till dem som funderar på att söka till digital rehab?

– Det kommer att ge så mycket mer än man förväntat sig och man kommer att lämna med ny känsla av optimism. Vi vill hjälpa i ett så läkande sammanhang som möjligt. Kunskap om mat och näring, övning i yoga och meditation, samtal och möten med andra som har liknande erfarenheter – man får allt det. Den som har gått igenom en cancerbehandling har fått uppleva en stor kontrollförlust. En sådan här vecka ger kraft och initiativförmåga att ta tillbaka en sund kontroll över livet. Och vi vet att efteråt håller man kvar en eller flera vanor kring kost, rörelse och mentala övningar.

CancerRehabFonden erbjuder veckolånga rehabprogram där du som cancerdrabbad får återhämta dig fysiskt och psykiskt. Vi har även digitala rehabprogram som du kan delta i hemifrån.

Det digitala mötet gav omedelbar närhet

Småbarnsmamman Ida behövde stöd för att kunna hantera rädslan för återfall i kronisk cancer. När vården inte hjälpte henne med… …