Cancerrehabilitering

Vi finansierar hela din rehabiliteringsvistelse (kost, logi och programinnehåll). Det enda du betalar själv är din resa till och från rehabcentret. 

På kartan hittar du alla rehabaktörer vi samarbetar med. Här kan du läsa om deras program och hur du ansöker om att få delta. 

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation vilket innebär att vi är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag för att kunna finansiera våra rehabveckor. Ju mer pengar vi samlar in desto fler cancerdrabbade kan vi hjälpa. På grund av att våra ekonomiska resurser är begränsade har vi ibland kö till våra rehabveckor. Vi rekommenderar ändå att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då vi har väntelistor på de fullsatta veckorna och ibland får avhopp. Välkommen in med din ansökan – vi hjälper dig till en rehabvistelse så snabbt vi kan!

Vår cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering kan innebära aktiviteter för att träna upp kroppen fysiskt, men kanske framför allt psykiskt, genom olika typer av samtal – både enskilt och i grupp. Det kan också innefatta kontakt med dietist, eftersom kosten har en stor betydelse för den som genomgått en cancerbehandling. Grundstenarna i vår cancerrehabilitering är samtal i grupp och individuellt med legitimerad personal, fysiskt aktivitet, kostråd samt metoder och verktyg för att hantera ångest och stress.

Vi arbetar för att alla som drabbats av cancer ska få rehabilitering som hjälper dem att återhämta sig fysiskt och psykiskt. Olika människor behöver olika typer av rehabilitering och därför ser vi till att kunna erbjuda cancerdrabbade i Sverige ett brett utbud av rehabprogram - allt för att varje person ska kunna hitta ett som passar just dem. De flesta av våra rehabprogram är öppna för alla oavsett cancerform, men vi har även temaveckor för exempelvis ung cancer, bröstcancer eller kronisk cancer.

Vanligtvis pågår ett rehabiliteringsprogram måndag till fredag. Under dessa dagar avgör varje individs behov programmets innehåll. Ett rehabteam med erfaren personal finns till hands under programmets gång och varje person kan därmed vara med och påverka vad just hans eller hennes program ska fokusera på. 

Kvalitetssäkrad rehabilitering

Vi är måna om att våra rehabiliteringsprogram ska vara av högsta möjliga kvalitet och vi utgår därför ifrån det nationella vårdprogram för cancerrehabilitering som tagits fram av Regionala Cancercentrum i samverkan. Utifrån detta har vi tagit fram riktlinjer för vår rehabverksamhet och dess programinnehåll, såsom kostråd, motion, samtal och information.

Här kan du ansöka om rehabilitering.

För att ansöka om rehabiliteringsveckor genom CancerRehabfonden måste du vara medlem. Här kan du ansöka om att bli medlem.

Vi erbjuder

Öppna veckor = veckor öppna för alla oavsett cancerform.

Medlemskap

Genom att bli medlem i CancerRehabFonden kan du ansöka om att delta på våra rehabprogram