Om cancerrehabilitering

Tiden efter cancer och vägen tillbaka kan vara svår. Cancer påverkar inte bara kroppen, det innebär även en stor psykisk påfrestning. Efter att behandlingarna avslutats känner många en tomhet och oro när man plötsligt står utanför sjukhusets rutiner och ska klara sig själv. Många får även besvär med trötthetssyndrom och tampas med en rädsla för återfall. 

Därför erbjuder CancerRehabFonden rehabiliteringsprogram som hjälper cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt. Programmet innehåller bland annat fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och individuellt samt verktyg för att hantera ångest och stress och leds av erfaren och legitimerad personal.Vi vet att cancerdrabbade kan ha olika behov av rehabilitering. 

Därför har CancerRehabFonden ett varierat utbud av program så att varje individ ska hitta det som passar bäst utifrån sina egna förutsättningar. De flesta av våra rehabiliteringsprogram är öppna för alla, oavsett cancerform, men vi har även temaveckor för exempelvis bröstcancer och kronisk cancer samt temavecka för män med cancer (oavsett cancerform). 

Vi har i nuläget två ansökningsperioder under året, där du som är i behov av cancerrehabilitering är välkommen med din ansökan under maj 2019, då du ansöker till höstens rehabveckor samt november 2019, då du ansöker till rehabveckor våren 2020.

Kvalitetssäkrad rehabilitering

CancerRehabFonden är måna om att rehabiliteringsprogrammen håller högsta möjliga kvalitet och utgår därför från det nationella vårdprogram för cancerrehabilitering som tagits fram av Regionala Cancercentrum i samverkan. Utifrån detta har CancerRehabFonden tagit fram riktlinjer för rehabverksamheten och programinnehållet som exempelvis kostråd, motion, samtal och information. 

Som en del i vårt kvalitetsarbete är det viktigt för oss att få in synpunkter från våra rehabdeltagare. Därför skickar vi alltid en enkät med några frågor till alla deltagare efter avslutad rehabvecka. Vill du ta del av våra senaste utvärderingar hittar du dem här:

Läs utvärderingen för 2018.
Läs utvärderingen för 2017.

Bakgrund

Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och konsekvensen av det blir att cirka 80% av alla cancerdrabbade står utan hjälp. CancerRehabFonden har sedan starten 1978 hjälpt tiotusentals cancerdrabbade med rehabilitering. För varje år ökar antalet ansökningar till oss dramatiskt då allt fler överlever cancer men endast ett fåtal erbjuds rehabilitering genom vården. Vi arbetar hårt för att alla som behöver rehabilitering ska få hjälp. CancerRehabFonden är en ideell insamlingsorganisation, helt fristående från andra cancerorganisationer och är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.

Hjälp oss hjälpa fler – stöd Tillbaka till Livet-kampen

Som privatperson, stiftelse eller företag kan du hjälpa oss i vår kamp för att hjälpa fler cancerdrabbade tillbaka till livet. Genom att skänka en engångsgåva, starta en egen insamling eller bli månadsgivare hjälper du fler cancerdrabbade tillbaka till livet. Följ oss gärna på Facebook och Instagram – där berättar vi mer om betydelsen av rehabiltering och vad de pengar som samlas in går till. Varje krona gör stor skillnad.