Vår cancerrehabilitering

tre-kvinnor-sitter-i-en-yogasal-och-mediterar
tre-kvinnor-sitter-i-en-yogasal-och-mediterar

Vår cancerrehabilitering

Våra rehabprogram fokuserar på fysisk aktivitet, samtal, kostråd samt mindfulness och avslappningsövningar. Vi vet hur viktigt det kan vara att få med sig konkreta hjälpmedel som gör det lättare att hantera livet framåt.

NYHET – Digitalt stöd

Spridningen av corona har skapat ett behov av ett digitalt rehabstöd som cancerdrabbade kan ta del av hemifrån. Vårt digitala rehabstöd ersätter inte våra ordinarie rehabveckor utan är ett komplement till dessa.

  • Individuella videosamtal med psykolog. Samtalen är 45 min långa och vi erbjuder åtta terapisamtal per person.
  • Digital rehabvecka. En onlinelösning i samarbete med Foodpower som pågår måndag till fredag. Innehållet är kostråd, samtal lett av psykolog med fokus på att hantera oro/ångest efter cancer, samt ett yogaprogram.

Här hittar du svar på vanliga frågor vi får om våra rehabveckor och ansökningsprocess.

våra rehabprogram innehåller:

Fysisk aktivitet

Att röra på sig, även om det bara är lite grann, har stor effekt för vårt välmående. Det visar forskningen. Fysisk aktivitet som stavgång, vattengymnastik och yoga kan vara en start. Rehabpersonalen stöttar dig.

Samtal

Vi vet hur viktigt det kan vara att träffa andra som har varit på samma resa – människor i samma situation. Därför innehåller rehabprogrammen samtal i grupp, ledda av legitimerad personal.

Kostråd

När man är sjuk är det vanligt att komma ifrån sina tidigare matvanor. Eftersom kosten har en så stor betydelse för dig som genomgått en cancerbehandling ingår alltid kostråd i våra program. När du kommer hem hoppas vi att du är inspirerad till att laga mat som både smakar och gör gott.

Mindfulness

Efter att behandlingarna avslutats känner många en tomhet och oro, när man plötsligt står utanför sjukhusets rutiner och ska klara sig själv. Det är vanligt att uppleva ångest och tampas med en rädsla för återfall. Under rehabveckan får du stöd och hjälp med att hantera de känslor som kommer efter att den medicinska behandlingen har avslutats.