Pressklipp

Betydelsen av civilsamhällets roll

Betydelsen av civilsamhällets roll

”Fem debattörer från CancerRehabFondens vetenskapliga råd ställer sig frågan: förstår riksdag och regering fullt ut betydelsen av civilsamhällets roll för den svenska välfärden?”
Läs mer

Reformen fuskas bort

Reformen fuskas bort

”När sjuksköterskor i många fall ska ansvara för flera hundra patienter är det uppenbart att de är för få”. Debattartikel i Dagens Medicin.
Läs mer